Avançar para o conteúdo
Culture VS War. The series of documentaries

Culture VS War. The series of documentaries

The “Culture vs War” complex project was initiated by the “Watch Ukrainian!” association in April 2022 to record and convey the truth about the war of the Russian Federation against Ukraine. The heroes of the project are famous Ukrainian artists and cultural figures who have defended their country since the beginning of the full-scale invasion. Through their stories, beliefs, and reflections on the events, they acquaint the world and Ukrainian communities with the values and meanings of Ukrainian culture, which help Ukrainians to put up a worthy resistance to the aggressor. We have an opportunity to watch 3 short documentaries:

1. Culture VS War. Serhiy Zhadan Writer, poet, translator, musician. Serhiy Zhadan’s works have been widely translated around the world and can be read in almost thirty different languages. The writer has received many Ukrainian and international literary awards. Since the beginning of the Russian-Ukrainian war, he has been organizing artistic events and providing volunteer assistance to the armed forces of Ukraine. “Without a doubt, what’s happening between us now is a war of cultures and values, of principles, and different realities.” – Serhiy Zhadan.

2. Taras Kompanichenko Kobza, bandura, and lyre player, People’s Artist of Ukraine, leader of the Chorea Kozatska Band. For more than 30 years, Taras Kompanichenko has been studying the traditional music of Ukraine and popularizing the kobza and lyre traditions in Ukraine and around the world. Since the beginning of the full-scale war, he has voluntarily joined the territorial defense forces of the Armed Forces of Ukraine and continued to teach and perform in the army. “We must endure this struggle in order to be free to create, as God intended us to be.” – Taras Kompanichenko.

3. Vlada and Kostiantyn Liberov A photographer couple from Odesa. In just a few years, the Liberovs became one of the most recognized Ukrainian photographers. Later, they started teaching and had thousands of students around the world. After the full-scale Russian attack, Kostiantyn and Vlada focused on feature documentary filmmaking. Since the first days of the Russian invasion, they have been traveling to hot spots and photographing the war in Ukraine. Their photos go viral on social media and are published by influential media outlets such as the BBC, Welt, The New York Times, Vogue, Forbes, and others.

“The difference between Ukrainians and Russians is fundamental: it lies in values, standards of living. We are really quite different, with a different course and vision of the future.” – Vlada and Kostiantyn Liberov.

Please come, bring your friends and spread the word about the film further. Entrance: free. The screening is in Ukrainian with subtitles in English. Time: 21:00, 15.10.2023 Location: Lusófona Filmes https://goo.gl/maps/Ug5uHGWMkWcm3QCk8

_______________________________

Проєкт “Культура проти війни” було ініційовано Асоціацією “Дивись українське!” у квітні 2022 року з метою фіксації та поширення правди про війну російської федерації проти України. Героями проєкту є відомі українські митці та діячі культури, які захищали свою країну з початку повномасштабного вторгнення. Через їхні історії, світогляд та рефлексії щодо подій вони ознайомлюють світову та українську спільноти з цінностями та значеннями української культури, що допомагає українцям протистояти агресору з гідністю. У нас є можливість переглянути 3 короткометражні документальні фільми:

1. Сергій Жадан, письменник, поет, перекладач, музикант. Твори Сергія Жадана масово перекладають у світі, їх можна прочитати майже тридцятьма різними мовами. Письменник має багато українських і міжнародних літературних нагород. Від початку російсько-української війни неупинно організовує мистецькі події та надає волонтерську допомогу ЗСУ.

«Безперечно, те, що між нами зараз відбувається, це війна культур, цінностей, принципів, різних реальностей» – Сергій Жадан.

2. Тарас Компаніченко. Kобзар, бандурист і лірник, Народний артист України, очільник гурту “Хорея Козацька”. Понад 30 років Тарас Компаніченко вивчає давню музику України та популяризує кобзарсько-лірницьку традицію в Україні та у всьому світі. З початку повномасштабної війни добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ та продовжує займатися мистецько-просвітницькою роботою у війську.

“Ми маємо вистояти в цій боротьбі для того, щоб реалізувати той божий задум відносно нас – бути вільними, щоб творити” – Тарас Компаніченко.

3. Влада та Костянтин Ліберови. Подружжя фотографів із Одеси. Усього за декілька років Ліберови стали одними з найбільш впізнаваних українських фотографів. Разом почали займатися викладанням, мали тисячі учнів по всьому світу. Після повномасштабного нападу Росії Костянтин і Влада зосередилися на художній документалістиці. З перших днів вторгнення РФ вони їздять у гарячі точки і фотографують війну в Україні. їхні фото стають вірусними в соціальних мережах, їх публікують впливові ЗМІ — BBC, WELT, NEW YORK TIMES, VOGUE, FORBES та інші.

“Різниця між українцями та росіянами фундаментальна – вона в цінностях, рівні життя. Ми реально зовсім різні, з різним курсом, уявленням майбутнього” – Влада та Костянтин Ліберови.

Будь ласка, завітайте на кінопоказ, візьміть з собою своїх друзів (особливо, іноземців) та розповсюдьте всюди, де тільки можете, інформацію про цей фільм! Вхід: вільний. Фільми українською українською з субтитри англійською мовою. Час: 21:00, 15.10.2023 Локація: Lusófona Filmes https://goo.gl/maps/Ug5uHGWMkWcm3QCk8

Culture VS War. The series of documentaries

Date

15 Out 2023
Desde

Time

21:00 - 23:00

Localização

Cinema Fernando Lopes
Campo Grande 376, 1749-024 Lisboa

Translate »